Ochrona danych osobowych

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem www.zielarka.com.pl
2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych „PPHU Pro Deo et Arte"- Edmund Ilnicki- Sklep Zielarsko-Medyczny „Zielarka” z siedzibą w Łodzi, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach.
3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany i poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przewarzania.
4. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Zamówienia oraz z zakresu udzielonej zgody.
5. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Zielarka” jest Sprzedawca.
6. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym Zielarka ze względu na sposób funkcjonowania systemu oraz właściwość usługi.